வியாழன், 14 ஜூன், 2018

மட்டக்குளி சமூக சேவைகள் மன்றின் உதவி வழங்கல் நிகழ்வு

மட்டகுளி சமூக சேவைகள்  மற்றும் ஜனாஸா  சங்கத்தினரால்  முதற்  தடவையாக விதவைகளுக்கும் வசதி குறைந்தவர்களுக்கும்  உலர் பொருட்கள் பொதிகள் 70 வழங்கப்பட்டது.

படத்தில் பொதிகளை சங்க பொருளாஏர் அல்ஹாஜ் அப்துல் ஸலாம், சவ் உறுப்பினர் முஹமட் ஆரிப், சங்கத் தலைவர் அல்ஹாஜ் அப்துல் ஜப்பார் ஆகியோர்  வழங்குவதையும் படத்தில் காணலாம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக